Dergi Hakkında

Yayın hayatına 13 Ağustos 2012 yılında başlayan Türk Doğa ve Fen Dergisi (Tr. Doğa Fen Derg.) veya Turkish Journal of Nature and Science (Tr. J. Nature Sci.), Ulusal Hakemli, yılda 2 kez online (http://www.bingol.edu.tr/trdogafenderg) ve matbu olarak yayımlanan süreli akademik bir dergidir. Dergimiz, Doğa ve Fen Bilimleri alanlarında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları, etik kurallar çerçevesinde araştırma makalesi, kısa bildiri, bilimsel rapor, olgu sunumu, gözlem, editöre mektup ve derleme olarak yayınlar.

Editörden 

Yayın hayatına 13 Ağustos 2012 tarihinde başlayan "Türk Doğa ve Fen Dergisi" bu tarihe kadar önceki adıyla yani "Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi" adıyla 2 sayı çıkarmıştı. Yeni adıyla ilk sayısını Eylül 2012'de yayınlayan dergimizin, 2012-2. sayısı da sitemize konulmuştur (22.02.2013).

Prof. Dr. Hüseyin NURSOY, Editör 

Duyurular

Türk Doğa ve Fen Dergisi'nin 2012-2. sayısının baskı hali sitemizde yayınlanmıştır. Dergimizin bu sayısında makalesi olan araştırmacılarımızın 28 Şubat 2013 Perşembe gününe kadar baskı ile ilgili eksiklikleri e-mail adresimize (trdogafenderg@bingol.edu.tr) göndermeleri ve tüm yazarlarca imzalanması gereken "Telif Hakkı Devir Sözleşmesi"ni adresimize iletmeleri önemle duyurulur.