Dergi Yönetimi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
Bingol University Journal of Social Sciences Institute
ISSN: 1309-6672
Sahibi / Owner:
(Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına)
(Of Behalf of Bingol Universty Social Sciences Institute)
Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ
Bingöl Üniversitesi Rektörü
Editörler / Editors:
Doç. Dr. Abdülbaki ÇETİN
Yrd. Doç. Dr. Yaşar BAŞ
Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap BAYDAŞ
Yazı İşleri Müdürü / Editor in Chief:
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ÇALDAK
Yayın Kurulu / Editorial Board:
Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ
Prof. Dr. Ali Yılmaz GÜNDÜZ
Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAYINTU
Yrd. Doç. Dr. Aznavur DEMİRPOLAT
Yrd. Doç. Dr. Fikret OSMAN
Yrd. Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA
Yrd. Doç. Dr. Sait PATIR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜVEN
Kapak Tasarım / Cover Design:
Ali OFLAZ                                                             
Dergi Sekreteryası ve İletişim / Secretary of Journal and Communication:
Arş. Gör. Bilgütay DURSUNOĞLU
Arş. Gör. Mehmet GÜL
Arş. Gör. Cihat ÖZSÖZ
İngilizce Redaktör / English Redactor:
Arş. Gör. Önder ÇAKIRTAŞ