Dergi Yönetimi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
BİNGÖL UNIVERSITY JOURNAL OF THEOLOGY FACULTY
ISSN: 2147-0774
Sahibi / Owner on behalf of Divinity Faculty
Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK
Editör / Editor in chief
Yrd. Doç. Dr. İsmail NARİN
Editör Yardımcıları / Editorial Assistants
Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT
Arş. Gör. M. Zahir ERTEKİN
Sekreterya / Secretary
Arş. Gör. Bedrettin BASUĞUY
Arş. Gör. Garip ÇAĞLAR
Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Mehmet Halil ÇİÇEK
Prof. Dr. Abdulaziz BEKİ
Doç. Dr. Orhan BAŞARAN
Yrd. Doç. Dr. Abdulnasır SÜT
Yrd. Doç. Dr. Emanullah POLAT
Yrd. Doç. Dr. Husaın ASWAD
Yrd. Doç. Dr. İbrahim USTA
Yrd. Doç. Dr. İsmail NARİN
Yrd. Doç. Dr. Muhittin ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRKIZ
Yrd. Doç. Dr. Nusrettin BOLELLİ
Yrd. Doç. Dr. Veysel ÖZDEMİR