Sempozyum Haberleri

Sempozyum programı ve Bildiri Özetleri Kitabı Çalışmaları Devam Etmektedir.

Sempozyuma TUBİTAK Desteği İçin Başvuru Yapıldı.
07.06.2013 tarihinde TÜBİTAK'a destek için başvuru yapıldı.

Sempozyum Bildiri Özetlerini Değerlendirme Süreci Devam etmektedir.
Sempozyuma gösterilen ilginin beklediğimizin çok üstünde olması, bildiri özetlerini değerlendirme sürecini de uzatmaktadır. Katılımcılara sonuçlar bir hafta gecikmeyle bildirilecektir.

Sempozyuma Bildiri Özete Gönderme Süresi sona Erdi.
Geçmişten Günümüze 1. Alevilik Sempozyumu'na bildiri özeti gönder süresi sona ermiştir. Farklı ülkelerden, Türkiye'de farklı üniversitelerden ve çeşitli kurumlardan gelen başvurulardan dolayı memnun olduk. İlgilerinden dolayı katılımcılara ve bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen gönül dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Sempozyum programının ön hazırlıkları görüşülecek
Sempozyum programının ön hazırlıklarını görüşmek için yarın (14.05.2013) Hazır Ali Dede ile görüşeceğiz. Bir sonraki gün emeği geçen dostlardan bu konuda görüş alacağız.

Sempozyuma Başvurular Devam Etmektedir
Sempozyuma, başvuruların sayısı son bir kaç günde arttı. İşleri son günlere bırakma alışkanlığımız bu vesileyle de teyit edilmiş oldu.

Dedeler (Seyyidler) Oturumu
Geçmişten Günümüze 1. Alevilik Sempozyumu'nun deyişlerden örnekler ve açılış konuşmasının ardından, farklı bölgelerden biri moderatör beş Alevi Dedesinin (Seyyidin) katılacağı bir oturumla başlaması öngörülmektedir.

Sempozyumun Afişleri Gönderildi
Üniversitelere (bazılarına birden fazla), araştırma merkezlerine ve belli kütüphanelere toplam 295 sempozyum afişi gönderildi.

Sempozyumun Duyurusu İçin YÖK'e Başvuru Yapıldı
Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına sempozyumun Üniversite Rektörlükleri/Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlıkları ve YÖK web sayfasında duyurulması için yazı gönderildi.

Sempozyumun Poster Yayınlandı
Sempozyumun poster için iki farklı çalışma Cihan Ofset tarafından tasarlandı ve yayınlandı.

Sempozyum Sayfasının Rusça Çevirisi Yayınlandı.
Sayfanın Rusça çevirisi, üniversitemizin Felsefe Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fagani BAYLAROV tarafından yapıldı.

Rusya'nın Anadolu'ya ilgisi; Rus araştırmacı, gezgin ve konsolosluk görevlilerinin Anadolu'daki çeşitli etnik ve inanç gruplarıyla ilgili gözlemleri ve tespitleri bilinmesine rağmen, Alevilikle ilgili çalışmaları Türkçe literatürde henüz geniş bir şekilde yer almış değildir. “Geçmişten Günümüze 1. Uluslararası Alevilik Sempozyumu” nun, Rus araştırmacıların konuyla ilgili görüşlerinin de öğrenilmesine ve tartışılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Sempozyum Açılış Konferansı İçin Önerilen İsimler
Sempozyumun açılış konferansı için önerilen çok değerli kanat önderleri, akademisyen ve yazarların ismleri aşağıda verilmiştir. Konuyla ilgili olarak görüş ve önerilerini bizimle paylaşan dostlarımıza teşekkür ederiz. Katkılarınızın devamını bekliyoruz.

KANAT ÖNDERLERİ
Prof. Dr. İzzetin Doğan
Mehmet Kırkıncı
Fermani Altun
Selahattin Özgündüz
Baba Mondi (Harabati Baba Dergâhı-Makedonya)
Geleneksel Bir Alevi Dedesi -Seyyid

AKADEMİSYENLER VE YAZARLAR
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
Prof. Dr. Hasan Onat
Prof. Dr. Ethem Ruhi Fığlalı
Prof. Dr. Osman Egri
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk
Prof. Dr. Sönmez Kutlu
Prof. Dr. Saffet Sarıkaya
Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN
Yazar Mehmet Yaman
Yazar Reha Çamuroğlu
Av. (Tunceli Milletvekili) Hüseyin Aygün
Yazar İsmail Kaygusuz

Anadolu Ajansı 23.02.2013 tarihinde, Üniversitemizin düzenleyeceği “Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu’’ ilgili bir haberi aboneleriyle paylaştı. "Alevilik sempozyumu Düzenleyecek” başlığıyla verilen haber, birçok haber sitesinin kültür sanat bölümünde yer almaktadır.

Sempozyumun Duyurusu Conference Alerts İnternet Sitesinde
Sempozyumun duyurusu, uluslararası sempozyum duyurularının yer aldığı Conference Alerts/Academic Conferences Worldwide internet sitesinde Antropology ve Sociology kategorilerinde yer almaktadır.
(http://www.conferencealerts.com/topic-listing.php?page=2&ipp=100&topic=Sociology)

Sempozyumun Açılış Konferansı
Sempozyum açılış konferansı için önerilen isimler 01.03.2013 tarihinde duyurulacaktır.

Bingöl Üniversitesinde Alevilik Sempozyumu/Alevilik Kültür Şöleni Program Çalışmaları Devam Ediyor
Alevilik; seyyidlerin öncülüğünde, sözlü kültür araçları olan söz, saz/tenbur ve avaz ile Anadolu’da asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Aleviliği bütün yönleriyle ve bir bütün olarak anlamak ve tanıtmak amacıyla düzenleyeceğimiz Geçmişten Günümüze 1. Alevilik Sempozyumu kapsamında, Aleviliğin sözlü kültür ürünlerine de yer verecek program çalışmaları devam etmektedir.
Yapılacak programda, sempozyumun düzenleneceği 3-5 Ekim 2013 tarihlerde, gündüz bilimsel tebliğler sunulacak, akademik toplantılar ve tartışmalar yapılacak, akşamları ise konserler, tiyatro gösterileri ve Bingöl’den folklor örnekleri yer alacaktır.
Ayrıca, Bingöl Üniversitesinde yapmayı planladığınız Alevilik Sempozyumunun Alevilik Kültür Şölenine dönüşmesi için kişi ve kuruluşlarla sponsorluk görüşmeleri devam etmektedir. Programın son şekli ve sponsorluk görüşmelerinin sonuçları bu sayfada siz sevgili dostlara duyurulacaktır.

Görüş ve Önerilerinizi Bekliyoruz
Sevgili dostlar, Sempozyum programı, programda yer alacak araştırmacılar ve sanatçılar ile sponsorlar olabilecek kişi ve kuruluşlar için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.

Sempozyum sayfasının Almanca, İngilizce, Arapça ve Kürtçe Çevirileri Yayınlandı.
Sayfanın Almanca çevirisi Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Beyhan DOĞAN, İngilizce çevirisi Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Zeliha TÖREN ve İngiliz Dili ve Eedebiyatı Bölümü Arş. Gör. Önder ÇAKIRTAŞ, Kürtçe çevirisi İlahiyat Fakültesi Arş. Gör. Mehmet Zahir ERTEKİN, Zazaca çevirisi Öğr. Gör. Murat VAROL, Arapça çevirisi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Selman YEŞİL tarafından yapıldı. Farsça çevisiri ise henüz yapılmamıştır.

Sempozyuma İlk Bildiri Özeti Azerbaycan'dan
Sempozyuma ilk bildir özetini Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünde Doç. Dr. Cavid Qasimli gönderdi.
Bildirinin Adı: "XX. YÜZYILDA AZERBAYCAN’DA ALEVİLİK’LE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARIN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ"

Sempozyumun Açılış Konferansı İçin Demokratik Karar
Konuyla ilgili sayfada yer alan duyuru şöyledir: "Sevgili dostlar, Geçmişten Günümüze 1. Alevilik Sempozyumu Açılış Konferansını verecek hocamızın ismini sizlerle belirlemek istiyoruz. Önerilerinizi sempozyumun aleviliksempozyumu@gmail.com adresine bekliyoruz."

Sempozyum Posteri
Sempozyum posteri çalışmaları Sempozyumun Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Öğr. Gör. Murat VAROL tarafından yürütülmektedir. Çalışmalar tamlandığında, sempozyumun posteri tüm üniversitelere, sivil toplum örgütlerine ve ilgili kuruluşlara gönderilecektir.

Teşekkürler
Sempozyumun düşünüldüğü, planlandığı ve duyurulduğu günden beri görüş ve önerileriyle katkıda bulunan tüm dostlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili dostlar, desteklerinizin devamını ve size yeni dostların katılmasını bekliyoruz.