Basında Sempozyum

Anadolu Ajansı 23.02.2013 tarihinde, Üniversitemizin düzenleyeceği “Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu’’ ilgili bir haberi aboneleriyle paylaştı.
"Alevilik sempozyumu Düzenleyecek” başlığıyla verilen haber, birçok haber sitesinin kültür sanat bölümünde yer almaktadır. AA muhabirinin, Sempozyumun Koordinatörlüğünü yürüten Yrd. Doç. Dr. YAZICI ile görüşerek yaptığı haberin tam metni şöyledir:


-BİNGÖL’DE ULUSLARARASI ALEVİLİK SEMPOZYUMU DÜZENLENECEK
Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı:
- “Amacımız Aleviliği ve Alevileri tanımlamak değil; tanımak, tanıtmak ve Aleviliğin doğru anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.’’
- “Türkiye’de, Aleviliğe bakış açısını değiştirecek etkili bir sempozyum olmasını istiyoruz.”
- “Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu çalışmaları, Bingöl Üniversitesi ile Bingöl Alevi liderleri işbirliğiyle yürütülmektedir.”

(Fotoğraflı)
BİNGÖL (AA) -TARİH-Bingöl Üniversitesi (BÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, Bingöl’de uluslararası Alevi sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, - “Amacımız Aleviliği ve Alevileri tanımlamak değil; tanımak, tanıtmak ve Aleviliğin doğru anlaşılmasına katkıda bulunmaktır.’’dedi

Bingöl Üniversitesi, 3-5 Ekim tarihinde ’’Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu’’ düzenliyor.
Sempozyum Genel Koordinatörlüğünü Bingöl Alevi Dedesi Hazır Ali BEYAZYILDIRIM ile birlikte yürüten Yrd. Doç. Dr. YAZICI, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun amacı, içeriği ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yrd. Doç. Yazıcı, Türkiye’de, Alevilerin dinamik bir nüfusu teşkil ettiğini belirterek, Alevilik söz konusu olduğunda birbirinden çok farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bu sempozyumun farklı görüşleri savunun kişilerin yüz yüze konuşmalarını sağlamak için iyi bir zemin olacağını ifade etti.

Yrd. Doç. Yazıcı, amaçlarının Aleviliği tanımlamak değil, tanımak ve anlamak olduğunun altını çizerek, şöyle dedi:
“Alevilik ve Aleviler, bu ülkenin gerçekleridirler. Bundan dolayı, hükümetler, toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren politikalar belirlediklerinde, Alevileri ve Aleviliği hesaba katmak zorunda kalmaktadırlar. Çünkü Aleviler dinamik bir nüfusu teşkil ediyorlar; çok çabuk organize olup tepki gösterebiliyorlar; çeşitli konularda alternatif görüşler dillendiriyorlar. Bu da Aleviliğin doğru anlaşılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Üniversitelerin sosyolojik karşılığı olan bu tür konuları gündeme getirip tartışmaları gerektiğine inanıyoruz. Bundan hareketle, Bingöl Üniversitesi olarak Alevilik hakkında söyleyecek sözü olanları sempozyuma katılmaya davet ediyoruz. Amacımız, Aleviliği ve Alevileri tanımlamak değil; tanımak, tanıtmak ve Aleviliğin doğru anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. Tanımlamakta bir sübjektiflik vardır ve bir sınır çiziyorsunuz; oysa biz, Alevileri ve uzmanları bir araya getirerek, Aleviliği, Alevilerin duyarlılık gösterdikleri konuları özgürce tartışmalarına ve vardıkları sonuçları kamuoyuyla paylaşmalarına ev sahipliği yapmak istiyor.’’

-Gündüz bilimsel gece kültürel etkinlikler yapılacak-
Yrd. Doç. Yazıcı, bugüne kadar Alevilik konusunda birkaç sempozyum düzenlendiğini, bu sempozyumların da akademik bilgilerin sunulması ve sonuç bildirilerinin yayınlanması ile sona erdiğini anımsatarak, Bingöl Üniversitesinin düzenleyeceği “Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu’’nun diğerlerinden farkının, Aleviliğin sözlü kültürüne de yer verilecek olması, olduğunu belirtti.

Yazıcı, Aleviliğin, Anadolu’da asırlardır sözlü kültürle varlığını sürdürdüğünü de anımsatarak, “Alevilik; seyyidlerin öncülüğünde, sözlü kültür araçları olan söz, saz ve avaz ile Anadolu’da asırlardır kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Aleviliği bütün yönleriyle ve bir bütün olarak anlamak ve tanıtmak amacıyla düzenleyeceğimiz Geçmişten Günümüze 1. Alevilik Sempozyumu kapsamında, Aleviliğin sözlü kültür ürünlerine de yer verecek program çalışmaları devam etmektedir.
Yapılacak programda, sempozyumun düzenleneceği 3-5 Ekim 2013 tarihlerde, gündüz bilimsel tebliğler sunulacak, akademik toplantılar ve tartışmalar yapılacak, akşamları ise konserler, tiyatro gösterileri ve Bingöl’den folklor örnekleri yer alacaktır. Burada sadece bir sempozyum değil bir Alevilik kültür şöleninin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Bu bildiğim kadarıyla Türkiye’de bir ilk olacak. Böyle bir organizasyon konseptinin bir çok açıdan ilgi çekici olacağını düşünüyoruz.’’ dedi.

- Beş dilde sempozyum duyurusu-
Çok renkli çok çeşitli fikirlerin, görüşlerin tartışıldığı bir sempozyum olacağını düşündüklerini ve bu yönde işaretler aldıklarını vurgulayan Yazıcı, Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumun Türkçe sayfasının İngilizce, Almanca, Arapça ve Kürtçe olmak üzere beş dilde duyurusunu yaptıklarını kaydederek şunları söyledi: ‘’ Sempozyuma olan ilgi bizi şaşırttı. Çünkü sempozyumun ilan edilen bildiri özetleri kabul etme tarihinden önce bildiri özetleri gelmeye başladır. İlk bildiri özetini Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsünden Doç. Dr. Cavid Qasimli gönderdi. Ayrıca, sempozyum duyurusu uluslararası sempozyum duyurularının yer aldığı Conferance Alerts sitesinin sosyoloji ve antropoloji kategorilerinde yer almaktadır.

- Bingöl Üniversitesi tartışmalı konuları kamuoyu gündemine getirmeye devam ediyor.
Yazıcı konuşmasına şöyle devam etti: “Bingöl Üniversitesi, tartışılmayan konuları tartışan üniversite anlayışıyla düzenlediği Uluslararası Sempozyumlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçen yıllarda düzenlediği; Zaza Dili ve Kültürü Uluslararası Sempozyumu 1, Zaza Tarihi ve Kültürü Uluslar arası Sempozyumu 2, Kimlik, Kültür Ve Değişim Sürecinde Osmanlı’dan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu ve Medrese Ve İlahiyat Kavşağında İslami İlimler Uluslararası Sempozyumundan sonra bu yıl da Geçmişten Günümüze Alevilik 1. Uluslararası Sempozyumu’nu düzenlemektedir.
Yapılan sempozyumlardan da anlaşılacağı gibi üniversitemiz, toplumda tartışılan, fakat üniversitelerin mesafeli durdukları konuları gündeme getirmektedir. Burada amaç, vatandaşın tartıştığı konuların aynı zamanda üniversite çatısının altında, bu konulara yıllarını vermiş akademisyenlerin ve araştırmacıların da tartışmalarını sağlamaktır. Bu sayede ezberleri tekrar etmeyen yeni bakış açılarının ve yeni çözüm önerilenin ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz.

Yazıcı, Aleviliğin sadece yerel boyutu olan bir konu değil, farklı faktörlerin farklı bileşenlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir konu olduğunu belirterek, ‘’ Alevilerin büyük çoğunluğunun yurt dışına göç etmiş olması, artık bir alevi diasporasından söz ediliyor olması Aleviliğin uluslar arası bir boyut kazandığını göstermektedir.

Son olarak, Sempozyumun düşünüldüğü, planlandığı ve duyurulduğu günden beri görüş ve önerileriyle katkıda bulunan tüm dostlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sevgili dostlarımızın desteklerinin devamını ve mevcut dostlara yenilerinin katılmasını bekliyoruz. Sempozyum koordinatörleri olarak çok önem verdiğimiz “Sempozyumun Açılış Konferansı”nı verecek ismi sevgili dostlarımızla belirleme kararı aldık. Bu konuda da dostlarımızın önerilerini sempozyumun aleviliksempozyumu@gmail.com internet adresine bekliyoruz.” dedi.