Management

Doç . Dr. Hayati YÜKSEL Manager
Öğr. Gör. Aykut ULUCAN Vice Manager
Öğr. Gör. Fatma ER Vice Manager
Mesut YEŞİLÇINAR Secretary