Contact

Telephone 0426 216 00 27
Telephone 0426 216 00 12 / internal 1249 
Fax 0426 216 00 36
E-Mail veterinerfakultesi@bingol.edu.tr
Address Bingöl Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Veteriner Fakültesi Dekanlığı Düzağaç/BİNGÖL
12000/BİNGÖL