Contact

Telephone 0426 216 00 30
Telephone  0426 216 00 12 / internal1249 
Fax: 0426 216 00 29
E-Mail ziraatfakultesi@bingol.edu.tr
Address Bingöl Üniversitesi Rektölük Kampüsü Ziraat Fakültesi Dekanlığı Düzağaç/BİNGÖL
12000/BİNGÖL